Sud Vietnam

Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu


Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu
Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu

Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu   Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu
Thanh Toan s c gi trong VONG 7 ngày. Chung tôi kt hp tàu cho tt c các mt Hàng kt Thuc trong 7 ngày. Không Giao Hàng apo / fpo. Các mt hàng s c gi qua ng hàng không ã ng ký vào Cung ngày hoc ngày làm vic basculer theo sau khi nhn c Khon thanh TOAN b XOA.

Thi gian chuyn QUC t vl mt 15-45 ngày nh bình thng. Jeu nhp Khu Trach Nhim ca là NGI mua. Tr li c chp nhn trong VONG 14 ngày k t ngày nhn c bloquer.

Phi Hoàn tr ca NGI mua. Chung tôi ch nhn li ã nhn và Hàng s Cung cp các mt Hàng mi c trao i hoc Hoàn étain li theo la CHN ca NGI mua. Iu Khon và iu parents. Vui longue tp trung s chú et CA bn mt chút vào Chính Sách ca CHUNG tôi trc khi u JEU. Chính XAC 100% V MO t vt phm là Nhim v quan entr hàng u ca CHUNG tôi và CHUNG tôi c gng ht sc Cung cp cho bn nhng bc nh p nht v vt phm.

Oi khi màu sc salut khác nhau faire màn hình máy tính khác nhau, xin lu ý rng và cho CHUNG tôi bit nu bn tìm ta bt bt k s étain nào. 100% Khách hàng Hai Long La U tiên hàng u ca CHUNG tôi. Nu bn có bt k khiu ni nào v v dch, tt c nhng gì bn cn làm ch là cho CHUNG tôi bit v Réf.

Chung tôi sn sång GII Quyt mi tình accroché có e xy ra vi ht sc MINH và chung tôi s Cung cp cho milliards GII Phap mà milliards có e d Dàng chp nhn. CHUNG tôi mun bn hiu, ch cn hiu rng, u tiên hàng u ca CHUNG toi la s Hai Long ca Bn.

100% giao dch un Toàn và bo mt là mc duy nht CHUNG tôi ang c gng duy Tri. Tt c các lô hàng ca CHUNG tôi s c gi vi mã theo Doi, VI vy ng lo lng, bt c Luc nào bn có e kim tra tình entr ca ca các mt hàng Minh.

Ch cn lu ý RNG chuyn QUC t vl cn nhiu thi gian hn trong nc, vui gi bnh Nhân attendons avec impatience ca milliards và Danh thi gian cho các mt Hàng n ni un Toàn. Và s mt Luc khi bn nhn c và vui v cm ta tuyt vi vi các mt HANG mi ca Minh, le foin nh Cung cp cho CHUNG tôi PHN salut Tích cc trong xp hng cao nht. Tlf salut Tích cc ca bn là nhng Món quà c bit, La tr h ca Bn, cho CHUNG tôi c salut PHC v bn tt hn. T Hàng ngay, tn hng DCH c ca chung tôi và thng thc các mt Hàng c mordit mi ca bn. Chúc mt ngày tt Lanh và nhng li Chúc tt p NHT!

L'élément " vietnam sud 1 dong lieu de bac " est en vente depuis mardi, avril 9, 2019. Cet article est dans la catégorie " pièces de monnaie et l'argent papier \ papier-monnaie \ monde \ Asie \ vietnam ". Le vendeur est " vnnumis89 " et est situé dans ha noi. Cet article peut être expédié dans le monde entier.


Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu   Sud-vietnam 1 Dong Bac Lieu