South Viet Nam

South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64


South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64
South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64

South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64    South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64
Thanh toán s c gi trong vòng 7 ngày. Phí S & H có giá 8 ô la.

Chúng tôi kt hp tàu cho tt c các mt hàng kt thúc trong 7 ngày. Không giao hàng APO / FPO. Các mt hàng s c gi qua ng hàng không ã ng ký vào cùng ngày hoc ngày làm vic tip theo sau khi nhn c khon thanh toán b xóa.

Thi gian vn chuyn quc t mt 15 - 45 ngày nh bình thng. Thu nhp khu là trách nhim ca ngi mua. Tr li c chp nhn trong vòng 14 ngày k t ngày nhn c hàng. Phí hoàn tr ca ngi mua. Chúng tôi ch nhn li hàng ã nhn và s cung cp các mt hàng mi c trao i hoc hoàn li tin theo la chn ca ngi mua.

Iu khon và iu kin. Vui lòng tp trung s chú ý ca bn mt chút vào chính sách ca chúng tôi trc khi u thu. Chính xác 100% v mô t vt phm là nhim v quan trng hàng u ca chúng tôi và chúng tôi c gng ht sc cung cp cho bn nhng bc nh p nht v vt phm. Ôi khi màu sc hi khác nhau do màn hình máy tính khác nhau, xin lu ý rng và cho chúng tôi bit nu bn tìm thy bt k s bt tin nào. 100% khách hàng hài lòng là u tiên hàng u ca chúng tôi.

Nu bn có bt k khiu ni nào v dch v, tt c nhng gì bn cn làm ch là cho chúng tôi bit v nó. Chúng tôi sn sàng gii quyt mi tình hung có th xy ra vi ht sc mình và chúng tôi s cung cp cho bn gii pháp mà bn có th d dàng chp nhn. Chúng tôi mun bn hiu, ch cn hiu rng, u tiên hàng u ca chúng tôi là s hài lòng ca bn. 100% giao dch an toàn và bo mt là mc duy nht chúng tôi ang c gng duy trì. Tt c các lô hàng ca chúng tôi s c gi vi mã theo dõi, vì vy ng lo lng, bt c lúc nào bn có th kim tra tình trng ca các mt hàng ca mình.

Ch cn lu ý rng vn chuyn quc t cn nhiu thi gian hn trong nc, vui lòng gi bnh nhân ca bn và dành thi gian cho các mt hàng n ni an toàn. Và sau mt lúc khi bn nhn c và vui v cm thy tuyt vi vi các mt hàng mi ca mình, hãy nh cung cp cho chúng tôi phn hi tích cc trong xp hng cao nht. Phn hi tích cc ca bn là nhng món quà c bit, là h tr ca bn, cho chúng tôi c hi phc v bn tt hn.

T hàng ngay, tn hng dch v ca chúng tôi và thng thc các mt hàng c bit mi ca bn. Chúc mt ngày tt lành và nhng li chúc tt p nht! The item "South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64" is in sale since Tuesday, April 9, 2019.

This item is in the category "Coins & Paper Money\Paper Money\ World\Asia\Vietnam". The seller is "vnnumis89" and is located in Ha Noi.

This item can be shipped worldwide.

  1. Certification: PMG
  2. Country: Viet Nam
  3. Grade: 66


South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64    South Vietnam 500 dong 1969 P-9s1 Specimen PMG64