Sud Vietnam

Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64


Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64
Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64

Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64    Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64
Thanh toán s c gi trong vòng 7 ngày. Phí s & h có giá 8 ô la. Chúng tôi kt hp tàu cho tt c các mt hàng kt thúc trong 7 ngày. Không giao hàng apo / fpo. Các mt hàng s c gi qua ng hàng không ã ng ký vào cùng ngày hoc ngày làm vic tip theo sau khi nhn c khon thanh toán b xóa. Thi gian vn chuyn quc t mt 15 - 45 ngày nh bình thng. Thu nhp khu là trách nhim ca ngi mua. Tr li c chp nhn trong vòng 14 ngày k t ngày nhn c hàng. Phí hoàn tr ca ngi mua. Chúng tôi ch nhn li hàng ã nhn và s cung cp các mt hàng mi c trao i hoc hoàn li tin theo la chn ca ngi mua. Iu khon và iu kin. Vui l’ng tp trung s chú ý ca bn mt chút vào chính sách ca chúng tôi trc khi u thu. Chính xác 100% v mô t vt phm là nhim v quan trng hàng u ca chúng tôi và chúng tôi c gng ht cung cp cho bn nhng bc nh p nht v vt phm. Ôi khi màu sc hi khác nhau do màn hình máy tính khác nhau, xin lu ý rng và cho chúng tôi bit nu bn tìm thy bt k s bt tin nào. 100% khách hàng hài l’ng là u tiên hàng u ca chúng tôi.

Nu bn có bt k khiu ni nào v dch v, tt c nhng gì bn cn làm ch là cho chúng tôi bit v nó. Chúng tôi sn sàng gii quyt mi tình hung có th xy ra vi ht sc mì nh và chúng tôi s cung cp cho bn gii pháp mà bn có th dàng chp nhn. Chúng tôi mun bn hiu, ch cn hiu rng, u tiên hàng u ca chúng tôi là s hài l’ng ca bn.

100% giao dch an toàn và bo mt là mc duy nht chúng tôi ang c gng duy trì. Tt c các lô hàng ca chúng tôi s c gi vi mã theo dõi, vì vy ng lo lng, bt c lúc nào bn có th kim tra tình trng ca các mt hàng ca mình.

Ch cn lu ý rng vn chuyn quc t cn nhiu thi gian hn trong nc, vui l’ng gi bn nhân ca bn và dành thi gian cho các mt hàng n ni an toàn. Và sau mt lúc khi bn nhn c và vui v cm thy tut vi vi các mt hàng mi ca mình, hãy nh cung cp cho chúng tôi phn hi tích cc trong xp hng cao nht. Phn hi tích cc ca bn là nhng món quà c bit, là h tr ca bn, cho chúng tôi c hi phc v bn tt hn. T hàng ngay, tn hng dch v ca chúng tôi và thng thc các mt hàng c bit mi ca bn.

Chúc mt ngày tt lành và nhng li chúc tt p nht! L’article " south vietnam 500 dong 1969 p-9s1 spécimen pmg64 " est en vente depuis le mardi 9 avril 2019. Cet article est dans la catégorie " pièces de monnaie - papier argent\papier argent\ monde\asia\vietnam ". Le vendeur est " vnnumis89 " et est situé dans ha noi.

Cet article peut être expédié dans le monde entier.

  1. cerification: pmg
  2. country: viet nam
  3. grade: 66


Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64    Vietnam Du Sud 500 Dong 1969 P-9s1 Spécimen Pmg64